Stichting Netwerk Zevenaar

Belangenbehartiging chronisch zieken en gehandicapten

 
 
Leden../../../../Leden.html../../../../Leden.htmlshapeimage_2_link_0
Home../../../../Home.html../../../../Home.htmlshapeimage_3_link_0
Contact
t../../../../Contact.html../../../../Contact.htmlshapeimage_4_link_0
Nieuws
t../../../../Nieuws.html../../../../Nieuws.htmlshapeimage_5_link_0
Nieuwsbrieven

t../../../../Nieuwsbrieven.html../../../../Nieuwsbrieven.htmlshapeimage_6_link_0
Activiteiten

t../../../../Activiteiten.html../../../../Activiteiten.htmlshapeimage_7_link_0
Fotoalbum

t../../../../Fotoalbum.html../../../../Fotoalbum.htmlshapeimage_8_link_0
Links
t../../../../Links.html../../../../Links.htmlshapeimage_9_link_0
Archief

t../../../Archief.html../../../Geschiedenis.htmlshapeimage_10_link_0
ANBI

t../../../../ANBI.html../../../../ANBI.htmlshapeimage_11_link_0


Daar zijn echter nieuwe mensen voor nodig. Als die zich niet melden, zullen we per 1 april 2020 de stekker eruit trekken. Onze laatste activiteit zal de lunch voor chronisch zieken en gehandicapten zijn in de tweede week van maart. Dan zijn er allerlei activiteiten van NL Doet.

Doorgaan

Eigenlijk is zo'n groep die toegankelijkheid in de gaten houdt onmisbaar. Zo staan er weer veel fietsen en reclameborden op de noppentegels voor blinden. De doorgang voor scootmobielen wordt op veel plaatsen belemmerd door uitstalling van winkelwaren. Een actie om dat opnieuw onder de aandacht van winkeliers en horeca te brengen is dringend nodig. Handhaving door de gemeente zou ook veel beter moeten.

Een andere reden om te blijven bestaan is de behoefte van de Participatieraad om met gebruikers van WMO-voorzieningen in contact te kunnen treden. Tot nu toe werd steeds advies gevraagd aan het Netwerk als de gemeente nieuw beleid wilde maken. Zo is het pleiten voor een betere regeling voor compensatie van zorgkosten succesvol geweest. En ligt er na jaren zeuren een Stationsplein waar blinden, slechtzienden en ook veel ongehandicapte bewoners veilig kunnen oversteken naar het centrum. Volgens de voorzitter zou de Participatieraad wel een rol kunnen en willen spelen om een vorm te vinden om de gebruikers te laten meepraten zonder dat er een stichting actief is.

Het opheffen van het Netwerk zou dus gepaard moeten gaan met het regelen van een aantal taken die onmisbaar zijn. Daar zou via de Participatieraad ook budget voor geregeld kunnen worden.

Wie hebben we daarvoor nodig?

Vul de lege stoel!!